اخبار

تشکیل تیم فوتبال آب بان در مسابقات Asia Vission

حضور تیم فوتبال جوانان آب بان در لیگ جوانان ایران.

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 1024 بیشتر بخوانید

برگزاری جشن سالیانه درون سازمانی

جشن بهره وری با هدف دریافت ایده های بهره وری بصورت سالیانه در سازمان با دعوت از پرسنل سازمان و خانواده های ایشان و همچنین مدیران ارشد صنعت آبفا برگزار شده ...

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 1058 بیشتر بخوانید