خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری شرکت آب بان صنعتگران 

شرکت تولیدی آب بان صنعتگران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کنتورهای آب خانگی و حجیم در ایران در راستای ارتقاء سطح کیفیت و بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا و الزامات مشتریان و طرف های ذینفع و همچنین رسیدگی به شکایات احتمالی مشتریان، الزامات سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری را بر اساس استاندارد های بین المللی    ISO 9001 - 2015 و ISO 10002 - 2018 مستقر و اجرا نموده و مقاصد و جهت گیری های خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
1. ارتقاء رضایتمندی مشتریان، کارکنان و طرفهای ذینفع
2. بهبود و نوآوری در ارائه خدمات و محصولات و توسعه سهم بازار
3. ارتقاء دانش و فرهنگ کارکنان در جهت رعایت الزامات قانونی و انجام بهینه فعالیت ها و افزایش کیفیت خدمات و بهبود مستمر
4. تلاش در راستای توانمند سازی و توسعه نگرش سیستمی بین کارکنان و اعتقاد به حفظ حرمت و کرامت انسانی در کلیه سطوح شرکت
5. جلب مشارکت عمومی در جهت ارتقاء کیفی مقاصد فوق
6. برقراری پل های ارتباطی مناسب جهت سهولت دریافت شکایات مشتریان 
7. اطلاع رسانی نحوه ی دسترسی به فرآیند رسیدگی به شکایات برای مشتریان و سایر طرفهای ذینفع
8. رسیدگی به شکایات بصورت منصفانه و بی طرفانه، بدون دریافت هزینه و حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات شاکیان
9. بکارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده در فرآیند رسیدگی به شکایات و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در حداقل زمان ممکن
10. شناسایی علل ریشه ای و اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها با هدف کاهش شکایات و جلب رضایت مشتریان 
11. قدردانی از نوآوری در توسعه فرآیند رسیدگی به شکایات و رفتارهای شاخص و نمونه کارکنان در امر رسیدگی به شکایات

 

 

خط مشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شرکت آب بان صنعتگران

شرکت تولیدی آب بان صنعتگران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کنتورهای آب خانگی و حجیم در ایران نسبت به طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استاندارد بین المللی ISO 45001 - 2018 اقدام نموده تا ضمن ارتقاء فرهنگ ایمنی، به الگوی مناسبی جهت حفظ بهداشت شغلی کارکنان و کاهش ریسک در کلیه فعالیتهای موجود دست پیدا کند. لذا در این راستا و به منظور نیل به اهداف مذکور خود را متعهد به رعایت موارد ذیل می داند:
1. تلاش مستمر در زمینه کاهش خطرات و زیانهای ناشی از حوادث و میزان ریسک های ناشی از فعالیت های شرکت و ایجاد محیط کاری مطلوب و ایمن سازی
2. بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور ارتقاء عملکرد شرکت
3. رعایت الزامات قانونی و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در کلیه حوزه های فعالیت شرکت
4. ملزم ساختن پیمانکاران و تامین کنندگان کالا نسبت به رعایت مسائل ایمنی-بهداشتی در ارتباط با محصولات و خدمات
5. ایجاد انگیزه و اطمینان کاری در میان کارکنان با ارتقا سطح فرهنگ ایمنی و مشارکت عمومی
6. ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان از طریق اجرای آموزش های مستمر
7. تعریف و بازنگری اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت بهبود مستمر

 

مدیر عامل این مجموعه تعهد می نماید ضمن تامین منابع مورد نیاز، این خط مشی را در صورت نیاز در سایر مقاطع به جهت اطمینان از بهبود مستمر مورد بازنگری قرار داده و از کلیه کارکنان و تامین کنندگان انتظار دارد در جهت تحقق مقاصد فوق حداکثر توانایی خود را بکارگیرند.